Uitgangspunt van de schaapskooiavonden

Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.
(Filippenzen 2:10-11)

Ons verlangen is dat velen God (voor het eerst en opnieuw) leren kennen door Jezus Christus en leren om Hem te volgen in hun dagelijks leven.

Wat kun je verwachten op de avonden in de schaapskooi

- verdiepende boodschap vanuit de bijbel

- gesprekken met leeftijdsgenoten over geloofszaken en geestelijke vragen

- samen zingen

- onderlinge ontmoeting

Hoe ziet een avond er concreet uit

19:30 - 19:45:inloop

19:45 - 20:10: welkom en opening

20.10 - 20.45: spreker

20:45 - 21:15:pauze

21:15 - 22:00:gelegenheid voor vragen

22:00: - .......: ruimte voor gesprek / napraten