Staat u achter het uitgangspunt van de schaapskooiavonden en wilt u een gift overmaken voor de onkosten (zaalhuur, sprekersvergoeding, catering enz.) van de schaapskooiavonden, dan willen we u hier heel hartelijk voor danken. U kunt uw gift overmaken op:

Rek. nr. NL69RABO0159880130. t.n.v. Stichting Werkers in de Wijngaard o.v.v. 'Bijdrage Schaapskooiavonden'.

De stichting 'Werkers in de Wijngaard heeft een ANBI status, wat betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.